sach1

 

Một cuốn sách dạy kỹ năng mềm có sự khác biệt hơn hẳn những cuốn dạy kỹ năng khác. Nội dung cuốn sách không phải là những châm ngôn lớn lao mà mọi người vẫn share cho nhau đọc, mà nó là một chuỗi những nghiên cứu có giá trị, cùng với những gợi ý thiết thực thông qua những câu chuyện đời thực mà chúng ta có thể áp dụng cho chính bản thân mình. Hãy đọc và cảm nhận sự khác biệt đặc biệt của cuốn sách.

 

(Sách hiện có tại thư viện trường)