Lịch thi THPT Quốc Gia 2018

 

Ngày Buổi Bài thi/

Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờphát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu

làm bài

 
24/6/2018 SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi  
CHIỀU 14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.  
25/6/2018 SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35  
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30  
26/6/2018 SÁNG Bài thi KHTN Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30  
27/6/2018 SÁNG Bài thi KHXH Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
GDCD 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Dự phòng